SOSYAL GÜVENLİK

KOLAY İŞVERENLİK NEDİR?

Kolay işverenlik uygulaması, belli şartlara sahip olarak ev hizmetlerinde çalışanlar ile konut kapıcılığında işverenin SGK sisteminden çalıştırdığı sigortalıların çalışma gün sayılarını ve prime esas kazanç ücretlerini sisteme işledikten sonra, bu parametrelerde bir değişiklik olmadığı sürece herhangi bir belge vermeksizin, bankada adlarına tahakkuk eden primlerini ödeyebilecekleri, SGK yükümlülükleri açısından kolaylaştırılmış bir işverenlik modelidir.

Kolay işverenlik ile ilgili düzenleme 5510 sayılı Kanun Ek Madde 9 ile düzenlenmiş olup, söz konusu madde aşağıdaki gibidir:

“Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut kapıcılığı
EK MADDE 9 – (Ek: 10/9/2014-6552/55 md.)(2)
Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulanır. Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği Kurumca hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılır. Süresinde yapılmayan bildirim için işverene 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü uygulanır.”

Konut kapıcıları için kolay işverenlik uygulamasına ilişkin 08.03.2019 tarihinde yayımlanan 2019/6 sayılı Genelgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ev hizmetlerinde Çalıştırılanlar için Kolay İşverenlik İçin TIKLAYINIZ.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.