BELEDİYE GELİRLERİ

Kayıt ve Suret Harcı

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca belediyelerin gelirleri arasında yer alan kayıt ve suret harcına ilişkin madde aşağıdaki gibidir:

Kayıt ve Suret Harcı
Madde 79
Belediyeler ve belediyelere bağlı müeseseselerden istenecek her türlü kayıt suretiyle gayrimenkullerle ilgili harita, plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir.

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.