GENEL

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabı

Bazı bilançoları incelerken karşımıza “Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” adı altında bir hesabın çıktığını görürüz. Nedir bu hesap? Hala kullanılıyor mu? İşte açıklaması.

30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla V.U.K.’na eklenen Mükerrer 298.maddesi ve Geçici 25. madde uyarınca işletmelerin Vergiye tabi kazançlarını enflasyonun etkisinden arındırılması için 2003 ve 2004 yılları bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur.

Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan kalemlerinden biri de ödenmiş sermaye hesabıdır. Çıkarılan tebliğlerde, bilançonun diğer kalemlerinde yapılan enflasyon düzeltme farkı, ilgili hesaba dâhil edilerek gösterilirken sadece sermayenin düzeltmesinden oluşan fark, sermayeye ilave edilmeyip, bu hesabın altında “Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabı altında ayrıca izlenmesi istenmiştir. Bunun da nedeni sermayenin tescile tabi bir hesap olmasından kaynaklanmaktadır.

Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları ile ilgili Muhasebe İşleminde Bölünme ödenmiş sermaye tutarında meydana gelen artışlar yıllar itibari ile olacaktır.

502 – Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
502.01 – 2003 yılı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
502.01 – 2004 yılı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

Kaynak: Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları, İSMMO

Categories: GENEL

Bir Cevap Yazın