GENEL

FATURA İÇERİĞİNİN KABUL EDİLMİŞ SAYILMASIVolkan ÖZÇELİK* TBB Dergisi 2018 (138)


Özet: Vergi Usûl Kanunu’na göre, tacir ticari işletmesi bağlamında yaptığı iş nedeniyle fatura vermelidir. Tacirin muhatabına fatura göndermesi, muhatap için de sonuçlar doğurmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun 21. maddesinin ikinci fıkrasına göre, bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. Bu çalışmada, süresi içinde faturaya itiraz edilmemesi halinde fatura içeriğinin kabul edilmiş sayılmasının şartları genel olarak ele alınmıştır. Ayrıca fatura içeriğinin kabul edilmiş sayılmasının hüküm ve sonuçları, faturanın muhatabı bakımından incelenmiştir. Bu sonuçlardan medenî usûl hukukuna etkili olanlar üzerinde ayrıca durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adi Kanunî Karine, Fatura İçeriği, Kabul Etmiş Sayılma

DEEMED TO ACCEPTANCE
OF CONTENT OF INVOICE

Abstract: According to the Turkish Tax Procedure Law, the merchant must issue an invoice for the business, that has done in
the context of the commercial enterprise. The fact that the merchant sends the invoice to the recipient also has consequences for the interlocutor. According to the second paragraph of Article 21 of the Turkish Commercial Code, if an invoice holder has not objected to the contents of the invoice within eight days from the date of receipt, this content shall be deemed to have been accepted. In this study, the conditions for acceptance of the invoice content were discussed because of not objecting to the invoice within the time limit. Also the effects and conclusions are examined for the interlocutor. These results also focused on those which are influential in civil procedure law.

Keywords: Ordinary Presumption, Content of Invoice, Deemed to Acceptance.

MAKALEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.