MEDENİ HUKUK

Medeni Kanuna Göre Hukuki İlişkilerin Kapsamı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu “Hukuki İlişkilerin Kapsamı” konusunu iki başlık altında düzenlemiştir. Buna hukuki ilişkilerin kapsamı;

  • Dürüst davranma
  • İyiniyet

unsurlarından oluşmaktadır.

Türk Medeni Kanunu

BAŞLANGIÇ

B. Hukukî ilişkilerin kapsamı

I. Dürüst davranma
Madde 2 –
Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

II. İyiniyet
Madde 3-
Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.

Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.