Kategori: KENTSEL RANTLAR VE VERGİLEMESİ

DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (DOP)

DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (DOP) Çarpık ve düzensiz yapılaşmayı önlemek, düzenli ve sağlıklı bir şehirleşmeyi gerçekleştirmek Devletin asli ödevlerinden birisi olup, bu ödevi gerçekleştirebilmek amacıyla idare tarafından çeşitli imar uygulamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda […]

KENT TOPRAĞININ DEĞER ARTIŞ SÜRECİ

toprak parçasının kent toprağına dönüşümünü ve değer artış sürecini Ertürk ve Sam aşağıdaki grafikteki gibi göstermiştir (Ertürk ve Sam 2009, 160): Grafik Kent Toprağında Değer Artış Süreci Yukarıdaki grafikte gösterildiği üzere, başlangıçta tarımsal […]