Etiket: serbest meslek makbuzu

Vekalet Ücret Ödemelerinde Vergi Tevkifatı (Stopajı) ve Belge Düzeni

Aşağıdaki yakın tarihli (Mart 2022) özelge vekalet ücretlerinden yapılacak tevkifatı (stopajı) ve belge düzenini farklı alternatifler çerçevesinde kapsamlı bir şekilde ele alması açısından faydalı bulunmuştur. T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi […]

SERBEST MESLEK KAZANCI NASIL TESPİT EDİLİR?

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ Bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan […]

Son Düzenlemeler Sonrası Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı

Bilindiği üzere 7194 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmek suretiyle, belli tutarın üzerinde serbest meslek kazancı elde edenlerin de beyanname vermesi öngörülmüştür. Bu […]

VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIM HAKKINDA YÖNETMELİK

VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIM HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (Değişik:RG-26/01/1989-20061) Bu yönetmelik, Fatura, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası Perakende Satış Vesikaları […]

ÖZELGE: MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mimarlık ve mimari danışmanlık faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, Eskişehir İnönü Belediyesi ile yapılan sözleşme çerçevesinde anılan Belediyeye haftalık 45 saat mühendislik ve danışmanlık hizmeti vereceğinizi belirterek, vereceğiniz bu hizmet karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği ve İnönü Belediyesi tarafından yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Yakın Akrabalarını Ücret Almadan Ameliyat Eden Serbest Meslek Erbabı Doktor Belge Düzenleyecek ve KDV hesaplayacak mıdır?

Ücret alınmayan ameliyatlarda serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenemeyeceği

Özelge: Mali Müşavirlik Hizmetinin Limited Şirket Olarak Verilmesinde Vergileme ve Belge Düzeni Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 3568 sayılı yasa kapsamında mali müşavirlik ve denetim hizmetleri vermek amacı ile kurulan şirketinizin fatura mı serbest meslek makbuzu mu düzenlenmesi gerektiği ile serbest meslek hizmetleri karşılığında ödenecek bedellerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.