UYGULAMA

İZAH DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI NASIL TÜŞEKKÜL EDECEK? GÖREV VE YETKİLERİ NE OLACAK?

GİRİŞ

İzaha davet müessesesine ilişkin genel bilgiler ve ilgili mevzuata “Mükellefler Hangi Konularda İzaha Davet Edilecek?” başlıklı çalışmamızda yer verilmiş idi.

Bu çalışmada, izaha davet düzenlemesinin hayata geçirilmesinde temel rol sahibi olacak izah değerlendirme komisyonlarının nasıl teşekkül edeceği, hangi birimler bünyesinde kurulacakları ve kimlerden oluşacakları hususu inceleme konusu yapılmaktadır.

İZAH DEĞERLENDİRME MOMİSYONLARI HANGİ BİRİMLER BÜNYESİNDE KURULACAK?

Vergi Usul Kanununun “İzaha davet” başlıklı maddesinin son fıkrasında, Maliye Bakanlığı izaha daveti yapacak mercii belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye istinaden hazırlanmakta olan VUK Tebliğ Taslağında,

-Gelir İdaresi Başkanlığı ve

-Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

bünyesinde “İzah Değerlendirme Komisyonları” kurulması öngörülmektedir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZAH DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulan İzah Değerlendirme Komisyonları ilgisine göre;

  • Vergi Dairesi Başkanlıkları ile

  • Defterdarlıklara

bağlı olarak görev yapacaklardır.

Vergi Dairesi Başkanlıklarında oluşturulacak komisyon;

-Vergi Dairesi Başkanı veya Grup Müdürünün başkanlığında,

  • vergi dairesi müdürlerinden veya müdürlerden

olmak üzere toplam üç kişiden oluşur.

Defterdarlıklarda oluşturulacak komisyon;

-Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında,

  • Gelir müdürü ile

-Vergi dairesi müdüründen olmak üzere

toplam üç kişiden oluşur.

Vergi Dairesi Başkanlığının konumu, büyüklüğü ve/veya durumuna göre Başkanlık bünyesinde birden fazla komisyon kurulması da söz konusu olabilecektir.

VERGİ DENETİM KURULU (VDK) BAŞKANLIĞI İZAH DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında ve Başkanlıkça uygun görülen Grup Başkanlıklarında oluşturulacak İzah Değerlendirme Komisyonu; Başkanlık tarafından belirlenecek üç Vergi Müfettişinden oluşacaktır. Ayrıca, söz konusu komisyonlar için yeteri kadar yedek üye seçilir.

Tebliğ taslağında vergi müfettişlerinin kıdemine ilişkin bir belirleme yapılmamıştır. En az sekiz yıllık kıdemde olma gibi bir şart  konulması, tecrübe kazanmış müfettişlerin komisyonda yer alması açısından daha uygun olurdu.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı veya Grup Başkanlıkları bünyesinde birden fazla komisyon kurulması da söz konusu olabilecektir.

İZAH DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

İzah Değerlendirme Komisyonun görev ve yetkilerinin aşağıdaki gibi olması öngörülmektedir;

a) Vergi kanunlarının verdiği yetki kapsamında vergi incelemesi yapmaya ve/veya mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi toplamaya yetkili kılınanlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen ve ilgili birimler tarafından kendisine intikal ettirilen bilgi, bulgu veya verilerden hareketle verginin ziyaa uğramış olabileceğine ilişkin ön tespiti yaptığına dair karar alır.

b) Haklarında ön tespit yapılanlara hitaben yazılan izaha davet yazısını tebliğ edilmek üzere gönderir.

c) İzaha davet yazısını tebellüğ edenler tarafından yetkili komisyona yapılacak yazılı izahatları değerlendirip sonuçlandırır.

Komisyonlar, üyelerinin tamamının katılımıyla toplanabilecek ve çoğunlukla karar verebilecektir. Komisyon tarafından alınan bütün kararlar en az üç nüsha düzenlenecek tutanağa bağlanacaktır. Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında bulunmaması hâlinde yedek üyelerin görev yapması söz konusudur.

 

01.03.2017

Hasan AYKIN

 

 

Not: Bu yazının tüm hakları yazarına aittir. Yazar adı ve vergidosyasi.com sitesindeki aktif  linki gösterilerek alıntı yapılabilir. Aynen yayımlanamaz.

 

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s