MUHASEBE AKADEMİ

Ön Muhasebe Elemanı Kimdir? Ne İş Yapar?

Ön Muhasebe Elemanı Kimdir? Ne iş Yapar?

Ön muhasebe elemanı genellikle, günlük finansal hareketlerin muhasebeleştirilmesi, cari takibi ve mutabakatının yapılması, tahsilat işlemleri, muhasebe programına vergi girişi yapılması, evrakların arşivlenmesi ve dosyalanması benzeri işleri yapan personeldir. Yapılan bu ve benzer işlemlere ise ön muhasebe işleri diyoruz. Asıl muhasebe faaliyetlerine yardımcı nitelikte bir faaliyet.

Ön Muhasebe Elemanları Nasıl İsimlendiriliyorlar?

İş ilanlarında yaygın olarak “ön muhasebe elemanı” ibaresi tercih edilse de;

 • Muhasebe elemanı
 • Muhasebe personeli
 • Muhasebe görevlisi

şeklinde isimlendirmeler de yapılmaktadır. Bu ibareler veya isimlendirmelerle personel arayanlara esas itibariyle aynı hedef kitleye hitap ediyorlar.

Ön Muhasebe Elemanlarının İş Tanımı Nedir?

Ön muhasebe elemanlarının iş tanımının ne olduğunu ortaya koymanın en kolay yolu, ön muhasebe  elemanı, muhasebe elemanı, muhasebe personeli, muhasebe görevlisi iş ilanı veren firmaların belirttikleri iş tanımlarına bakmaktır. Biz de onu yaptık. Kariyer ve iş sitelerinden ön muhasebe elemanı için belirttikleri iş tanımlarını bir araya topladık.

Ön muhasebe elemanı

 • Müstahsil makbuzu, fatura ve irsaliye düzenleyecek,
 • Tedarikçi fatura takibi yapabilecek ve mutabakat sağlayabilecek
 • Stok raporlamalarını yapacak,
 • Muhasebe programına veri girişi yapacak,
 • Resmi ve özel kurum yazışmalarını yapabilecek
 • Evrakların arşivlenmesini ve dosyalamasını yapabilecek

Muhasebe elemanı

 • Günlük finansal hareketlerin muhasebeleştirilmesi
 • Cari takibi ve mutabakatı yapılması
 • Tahsilat işlemleri
 • Banka ve Sanal pos işlemlerini yapabilecek

Muhasebe Personeli

 • Genel Muhasebe ile ilgili işlemlerin mevzuata, muhasebe usul ve yönetmeliklerine uygun olarak yerine getirilmesi,
 • Cari hesap mutabakatlarının ve doğrulamaların yapılması,
 • Muhasebe evrak takibinin yapılması,
 • Gelen telefonları cevaplamak

Yukarıda görüldüğü üzere, farklı isimlendirmeler de yapılsa, ön muhasebe elemanı, muhasebe elemanı, muhasebe personeli, muhasebe görevlisi hemen hemen aynı iş tanımına sahiptir.

Eğer iş ilanlarında muhasebe ve finans görevlisi deniyorsa iş tanımı biraz çeşitleniyor ve karmaşıklaşıyor.

Muhasebe ve Finans Görevlisi

 • Günlük kasa tahsilat ve ödemelerini gerçekleştirmek
 • Günlük pos kayıtlarının sisteme aktarılması için gerekli çalışmaları yapmak
 • Finans tarafından planlanan dışında anlık gerçekleşmesi gereken ödemeler konusunda minimize edici çalışmalar yapma
 • Haftalık para transferleri, para akışları ve finansal hareketlere yönelik raporları yetkilisine sunmak,
 • Nakit akım tablosunu haftalık ve aylık olarak hazırlayıp birim müdürünün onayına sunmak
 • Görev alanıyla ilgili olarak birim müdürü ve  üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
 • Cari mutabakatı yapmak,
 • İdari işler kapsamında; Anlık Satın Alma, İş Güvenliği, Personel Politika uygulamalarını yürütmek.

Ön Muhasebe Elemanında Hangi Nitelikler Aranıyor?

İş ilanlarında aranan ön muhasebe elemanı ile ilgili aşağıdaki niteliklerin öne çıktığı görülmektedir.

 • İş ilanı veren işletmenin kullandığı muhasebe paket programını kullanabilme
 • Ön muhasebe konusunda deneyim
 • Belli yaş aralığında olma (genelde 22-35 yaş aralığı)
 • İyi derecede bilgisayar kullanabilen (word, excell başta)
 • İş disiplini yüksek, dikkatli ve titiz çalışabilen
 • Yoğun iş temposuna dayanıklı
 • İşyerine yakın bir yerde ikamet etme
 • İnsan ilişkilerinde iyi, takım çalışmasına yatkın vs.
 • Bazen işletmenin faaliyet gösterdiği alana göre;
  • Stok takibi konusunda yetkin
  • E-faturaya hakim
  • Pos cihazı kullanmakta tecrübeli gibi nitelikler aranabilmektedir.