TAHSİLAT 6183

GÜNCEL GECİKME ZAMMI ORANLARI

GECİKME ZAMMI NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Gecikme zammı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Gecikme zammı, amme (kamu) alacağının süresinde ödenmeyen kısmı için vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı uygulanan bir tür geç ödeme zammıdır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanmaktadır.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.

Daha önce gecikme zammının uygulanması ile ilgili olarak Bakanlar Kuruluna verilmiş yetkiler Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanına verilmiştir. Buna göre, Cumhurbaşkanı, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.

1981’den Günümüze Gecikme Zammı Oranları

Aşağıda 1981 yılından günümüze en güncel gecikme zammı oranlarına ilişkin tablo sunulmuştur. Tabloda hangi gecikme zammı oranının hangi dönemler için uygulanacağı da belirtilmiştir.

Tablo: Dönemler İtibariyle Gecikme Zammı Oranları, Dayanağı ve Uygulama Tarihleri

Dayanak Dönem Oran
359 01/01/1981 – 29/02/1984 Tarihleri arasında 1.Ay 10%
Diğer Aylar için Aylık 3%
367 01/03/1984 – 31/08/1985 Tarihleri arasında 1.Ay 10%
Diğer Aylar için Aylık 4%
370 01/09/1985 – 31/05/1988 Tarihleri arasında 1.Ay 10%
Takip Eden 5 Ay için Aylık 7%
Diğer Aylar için Aylık 5%
372 01/06/1988 – 31/12/1988 Tarihleri arasında İlk 3 Ay 10%
Takip Eden 3 Ay için Aylık 8%
Diğer Aylar için Aylık 6%
375 01/01/1989 – 31/12/1989 Tarihleri arasında İlk 4 Ay için Aylık 10%
Diğer Aylar için Aylık 7%
378 01/01/1990 – 29/12/1993 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 7%
381 30/12/1993 – 07/03/1994 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 9%
383 08/03/1994 – 30/08/1995 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 12%
389 31/08/1995 – 31/01/1996 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 10%
391 01/02/1996 – 08/07/1998 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 15%
403 09/07/1998 – 19/01/2000 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 12%
408 20/01/2000 – 01/12/2000 Tarihleri arasında Her Ay için 6%
411 02/12/2000 – 28/03/2001 Tarihleri arasında Her Ay için 5%
415 29/03/2001 – 30/01/2002 Tarihleri arasında Her Ay için 10%
422 31/01/2002 – 11/11/2003 Tarihleri arasında Her Ay için 7%
429 12/11/2003 – 01/01/2004 Tarihleri arasında Her Ay için 4%
5035 Sayılı Kanunun 02/01/2004 – 01/03/2005 Tarihleri arasında Her Ay için 4%
4. maddesi
434 02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında Her Ay için 3%
438 21/04/2006 Tarihinden İtibaren Her Ay için 2,50%
2009/15565 Sayılı B.K.K. 19/11/2009 Tarihinden İtibaren Her Ay için 1,95%
2010/965 Sayılı B.K.K. 19/10/2010 Tarihinden İtibaren Her Ay için 1,40%
62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05/09/2018 Tarihinden İtibaren Her Ay için 2%
1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01/07/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için 2,50%
1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02/10/2019-29.12.2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için 2%
1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30/12/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için 1,6%

 

 

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.