engelli araçlarını kullanabilecek kişiler kimlerdir yakınları kendisiENGELLİLERE VERGİ AVANTAJLARI

ÖTV’siz Alınan Engelli Araçlarını Kimler kullanabilir?

ÖTV, KDV veya MTV istisnası ve benzeri vergi avantajlarından faydalanılarak engelli adına alınan engelli araçlarını kimler kullanabilir sorusuna cevap aradık.

Bilindiği üzere engelli vatandaşlarımızın araç alımında ve kullanımında bazı vergi istisnaları tanınmıştır. Bu istisnalara ilişkin ayrıntılı bilgiye GİB tarafından hazırlanan Engellilere yönelik vergi avantajları rehberinden ulaşabilirsiniz.

Engelli Araçlarını Kimler Kullanabilir Sorusuna Cevap Olan Mevzuat

Engelli adına vergisel istisnalardan yararlanılarak alınan araçları kimlerin kullanabileceğine ilişkin olarak bakılması gereken mevzuat Karayolları Trafik Yönetmeliği‘nin 53 üncü maddesidir. Söz konusu Yönetmeliğin 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik haline göre, engellilere ait araçların kullanılmasındaki esaslar;

 • Aracın engelliler tarafından ithal edilip edilmemesine,
 • Özel tertibatlı olup olmamasına,
 • Özel tertibatın sökülüp takılabilir olup olmamasına,
 • Aracın yurt içinde temin edilmiş olup olmamasına

göre farklılaşmaktadır.

Aracın İktisap Türüne Göre Engelli Aracı Kullanabilecek Olanlar:

Engelli araçlarını kimler kullanabilir sorusunun cevabını ilgili yönetmelikte buluyoruz. Buna göre; Karayolları Trafik Yönetmeliği düzenlemesine göre engelli araçlarını kullanabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:

Engellilere ait araçların trafik tescil kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında aracı kimlerin kullanabileceğine ilişkin şerh konur. Bu şerhe göre engelli adına alınan aracı kullanabilecekler belirlenir.

a) Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, “Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

b) Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına “Araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

c) Engellilik derecesi % 90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, “İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, “Özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur. Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir. Aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde de kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

ç) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, “Araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir.

d) Engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir engelliye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

e) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların tescil belgelerine “İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

f) Engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer’i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

Yukarıdaki düzenlemeye göre engelli aracını kimler kullanabilir sorusunun yanıtı aracın tertibatlı olup olmaması, engel durumu ve aracın yurt içinden mi yurt dışından mı alındığına göre farklılaşmaktadır. Engelli kişinin aracını kullanabilir miyim? diye soran bir kişinin yukarıdaki bentlerden engelli ve araçla ilgili kendi durumuna uyanı bulması gerekir.

vergidosyasi.com

Not: Tüm hakları yazarına aittir. Yazının aktif linkine yer verilmeden alıntı yapılamaz. Aynen yayımlanıp çoğaltılamaz.

39 replies »

 1. Merhaba iyi günler engelli ağına alınan araç engelli kişinin vefatı nedeniyle varisine intikal etmiş varis bir süre sonra aracı başkasına vermiş ancak trafik polisi kontrol sırasına aracı başkası kullanamayacağını beyan edip el koymak istedi polisin bunu yapma yetkisi var mı ?

 2. Merhaba Hasan Bey
  Kardeşimin %40 engelli raporu var. Bu raporla özel donanım gereksinimi olmayan standart bir araç almak istiyor. ÖTV indirimi uygulanır mı. Birde bu aracı kimler kullanabilir.
  Yardımcı olmak adına bilgi vermenizi rica ediyorum.

 3. Merhaba eniştemin kardeşi %90 engelli raporu var ve araç 7 yıl önce alındı. Bu araç yurt içinden alındı.Bu araı kullanmamda herhangi bir hamsur var mıdır ? Teşekkürler.

 4. Merhaba, kuzenimin ÇÖZGER raporu var. Kuzenimin yani dayımın oğlunun üzerine alacağım aracı ben kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorsam yasal olarak dayanağım nedir?

 5. Araç engelli üzerine alınır. Zihinsel engellilik söz konusu olduğu için veli veya vasisi tarafından hukuki tasarrufta bulunulur. Devir konusuna beş yıl sonra zihinsel engelli kişinin veli veya vasisi karar verecektir. Ölüm halinde mirasçıları, miras hisseleri oranında araca mirasçı olurlar.

 6. halamın zihinsel ve yürüme engeli olduğu için toplu taşıma kullanamıyoruz. Kredi çekip araç almayı düşünüyorum. Zor şartlarda ödemesini yapacağım ve mirasçısı çok olduğu için 5 yıl sonra kendime devredebilirmiyim.

 7. Özel tertibat gerektirmeyen aracın %90 altı engellilik raporu ile alınması söz konusu değildir. Dolayısıyla sizin durumda zaten engellilik kapsamında ÖTV’siz araç almanız mümkün değildir. ÖTV Kanunu madde 7.

 8. Merhabalar. Babamın engelli oranı %84 ve araca özel bir tertibat gerekmiyor (kalp rahatsızlığı). Bu durumda yurt içinden alınacak bir aracı ben de kullanabilir miyim? Kullanma kısıtlaması var mıdır? Teşekkürler

 9. Ötv muhafitli arac aldım ototmatik vites tertibatsız ruhsata ENGELİ. HUSUSI ibaresi yazıyor araçımı oğlum kızım gelinim kulanabilirmi benim ikametim ist il sınırlaması varmı kullanacak kişi için teşekürler

 10. Hasan hocam öncelikle kolay gelsin. Komsum %68 ortapedık rapor ıle herhangı bır tertıbat olmaksızın arac almaya basvuru yaptı ve malıye tarafından onaylandı.Kendisi ile kan bağımız yok.Kendi bazen yurt dışında olduğunda annesinin rahatsızlığından dolayı benim kullanmam gerekiyor.Kendim sigortalı olarak özel bir firmada çalışıyorum.Noterden vekalet ile veya ruhsata ismimi yazdırmam mümkün mü?

 11. Kardeşimin yüzde 96 engel durumu var. Ve üzerine araç alacağız. 1.si bu aracı kullanmada kişi sınırlanması ne kadar ? Yani kimler kullanabiliyor. 2.si farklı illerdeyiz ve ikamet adreslerimiz farklı. Ben bu aracı kullanabiliyor muyum. Kullanmadığım da Yanımda olmasa bile farkli illerde kullanabiliyir muyum

 12. Merabalar dayımın %90 raporu var üzerine araç aldık dayımın ablasının kardeşi(babam) araçla ilgili hasarı gidermek için basvurdugunda kasko şirketi 3. Dereceye kadar akrabalık bağı olmadıgından red verdi. Babam dayımın sıhri hısmından dolayı 3. Dereceye kadar akrabalıga dahil olmuyormu? Teşekkür ederim

 13. Hasan Bey selam yuzde 90 raporum var ortopedik engelli degilim.fiziksel engelimde yok.aldıgım aracı okudugum kadarı ile kendim kullanabiliyorum.ehliyetim var peki B sınıfı ehliyet ile kullanabilirmiyim yoksa B engelliyemi cevirmem lazım

 14. cevabınız icin tesekkür ederim ama bir ayrıntıyı yazmamısım 5 yıl süreli yada süresiz ötv indiriminde arac alabiliyormuyum

 15. %90 üzeri engel söz konusu olduğu için siz veya başka birisi de kullanabilir. Yazıda da ayrıntısına yer verilmiştir. Geçmiş olsun.

 16. merhaba % 92 ötv indirimi icin raporum var.herhangi bir fiziksel engelim yok.böbrek nakilli ve kalp hastasıyım bu yüzden 4 hastalık toplamı 92 engelli ve ötv indirimi rapor aldım.B sınıfı ehliyetim var.alacagım aracı herhangi br teritibat olmadan modifiye yaptırmadan B sınıfı ehliyetimle kendim kullanabilirmiyim

 17. iyi günler kendi üzerime aldığım özel tertibetlı(sadece sinyaller sağa alınan) aracı eşimde kullanabilir mi

 18. KARDEŞİM AYAKLARINDA PROTEZ VAR VE ENGELLİ H EHLİYETİ İLE ÖZEL TERTİBAT YAPTIRARAK ARAÇ ALDI.BU ARACI KİMLER SÜREBİLİR

 19. merhaba, babam gazi ve sol ayak ampute olduğu için yüzde 40 engelli raporu var. Aracta ayrıca özel bir techizat yok. biz bunu kullanarak yurt dışından otomatik vites araç aldık fakat benim oğlu olarak aracı kullanamayacağım söylendi. Bir dahaki alımı yurt içinden yaparsak ben aracı kullana bilir miyim?

 20. Araca işletme uygulaması kalktı. Kişiye özel modifiye bir araç değilse, yazıda belirtilen şartlarda aracı kimin kullandığının önemi.

 21. Merhaba. 90% engelli raporlu babamın üzerine araç almak istiyorum. Ruhsat sahibi dışında yazılacak 3 kişinin aynı anda ruhsata işlenmesi mi lazım yoksa belirli bir süre sonra ekleme yapılabilir mi ?
  3 ay sonra evleniyorum. Aracı şimdi alıp 3 ay sonra eşimi de 1. dereceden yakın statüsüne girdiği için kullanacak kişilere ekletebilir miyim ?

 22. Mevcut düzenlemelerde, araç engellinin engeline özel tertibatlı değil ve yurt içinden alınmış ve engellinin engel oranı %90 ve üzeri ise bu durumda; ÖTV muafiyeti ile alınmış aracı kimin kullanacağı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır.

 23. merhaba arkadaşımin babası %90 uzeri engelli raporu ile Türkiyedeki bir hyundai bayisinden araç almak istiyor. bu aracı kendi ve oğlu kullanamıyor. benim bu aracı onlarla birlikte veya onlar olmadan kullanmamda bir sorun olurmu yada bunun için noterden sürücü olduğuma dair bir belge almam gerekirmi?

 24. babamın ortopedık engelı nedenı otomatık vıtes arac kullanabılır seklınde h sınıfı ehlıyetı mevcut. ötv ındırımınden yararlanabılıyoruz. ancak bu aracı 1. derece akrabalar(ben) ve benım eşim kullanabılır mi?

 25. BEN % 22 RAPORLA KENDİ ÜZERİME OTAMOTİK VİTES ARAÇ ALDIM. KARDEŞİM ARACI KULLANABİLİRMİ

 26. iyi günler annemin üzerine araba alacagım annem farklı ilde ben farklı ildeyim.ben farklı ilde annemin adına olan %90 üzeri engelli aracı kullanabilirmiyim yoksa aracı kullanmam için aynı ilde mi olmalıyım teşekkür ederim

 27. Engelli adına alınan araç Türkiye’de alınmış ise, yani yurtdışından sizin tarafınızdan ithal edilmemiş ise bu araçları kullanacaklar için bir sınırlama bulunmamaktadır.

 28. merhabalar teyze oğlumun %90 üzeri engelli raporu var ve onun üzerinden araba alıp fizik tedavisi için kullanmak istiyoruz. Ayrıca engelli kuzenim yanımda olsun yada olmasın bu arabayı kullanmak benim için yasal olarak bir sıkıntı arzedermi veya ben kullanabilirmiyim veya arabayı kimler kullanabilir.

 29. Recep Bey, ÖTV istisnası engel durumuna bağlı olarak sağlandığı için aracın ruhsatının da engelli kişi üzerine olması gerekiyor. Bu konuda 18 yaşından küçük veya akıl sağlığı yerinde olmayanlar için dahi istisna yok. Selamlar.

 30. merhaba.benim annemin %94 raporu var aracın ruhsatını kendi adıma çıkartma şansım varmıdır.bu konuda bilginiz varsa çok memnun olurum.şimdiden teşekkürler.

 31. Yalçın Bey, sorduğunuz soru bizim uzmanlık alanımızın dışındadır. Bu konuda Kasko Poliçe şartlarına bakmak gerekir. Kasko poliçesinde aracı kullanabileceklerle ilgili bilgileri poliçe aşamasında sigorta şirketi ile konuşup poliçeye işletmenizde veya poliçede bu yönde bir düzenleme olmasında fayda var. Özetle Kasko Poliçesi yaptırırken bu hususu belirtip poliçeyi ona göre düzenletmenizi öneririz. Bunun poliçe maliyetine yansıması olabilir. Selam ve saygılar.

 32. Selamlar. Ablamın %96 fiziksel engeli var. Üzerine alacağımız yerli arabayı kardeşi ve kardeşinin eşi kullanabilir mi acaba. En son paragrafta anladığım kadarıyla bundan bahsetmişsiniz ama yine de sormak istedim.

 33. MERHABAR 90% ÜZERİNDE KUZENIN RAPORU VAR VE 18 YAŞ ALTI BU ÜZERİNE AAÇ ALDIK VE KASKO BAŞKASI KAZA YAPTIGI ZAMAN HASAR BEDELİ ÖDEMEZ DİYORLAR BU KONUDA BİLGİ VAR MI BU ARACI KİMLER KULLANA BİLİR RESMI BİR EVRAK BULABİLİRMİYİZ ARAÇ YURT İÇİNDEN ALINDI.

 34. Benim kızım. Her iki kolundanda engelli ve belindede skolyoz eğrilik var 4 yasin da ve engelli oranı %40 bu süreç de keşke araç alımı aile içerisin de 18 yaşını doldurup kendi üzerine almadan da vize alma hakkı tanısalar…

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.