EMLAK VERGİSİ

Emlak Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

Vergi Usul Kanunu’nun 19’ncu maddesine göre vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları  olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Vergiyi doğuran olay ilgili vergiyi düzenleyen maddi vergi kanunlarında yer alır.

Emlak vergisinde vergiyi doğuran olay; ilgili taşınmaza, gayrimenkule sahip olma, emlak üzerinde intifa hakkının kurulması veya taşınmazın malik gibi tasarruf edilmesidir. Emlak vergisini doğuran olay, Emlak Vergi Kanununun, emlak vergisini bağladığı olayın gerçekleşmesi  ile oluşan durumdur. Kısacası emlak vergisinde vergiyi doğuran olay, bir taşınmaza malik olunması, bir taşınmaz üzerinde intifa hakkı sahibi olunması veya bir taşınmazın malik gibi tasarruf  edilmeye başlanması durumlarının gerçekleşmesi ve bunlar için kanunun öngördüğü süreler var ise bu sürelerin dolması halinde ortaya çıkar.

Emlak vergisinin bağlandığı olayın hukuken tekemmülü ile emlak vergisini doğuran olay gerçekleşir. Emlak vergisi bakımından fiili durumlar da emlak vergisini doğuran olay olarak kabul edilmektedir. Örneğin, kişilerin tapu kaydı ile hukuken bir taşınmaza malik olmasalar da fiilen malik gibi bir taşınmazı kullanmaya başlamaları da emlak vergisini doğuran olay olarak kabul edilmektedir. Emlak vergisinde verginin konusunu oluşturan bina, arsa veya arazinin maddi varlığı üzerinde tasarruf hakkının elde edilmesi ve kanunda belli edilen sürelerin doğması emlak vergisini doğuran olaydır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.