VERGİ USUL

Ba, Bs Formlarının Vergi Dairesine Gönderilme Tarihleri ve Hadler

BA/BS Formları aylık dönemler halinde düzenlenir.

BA/BS Formların verilme süresi takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadardır.

Formlarda uygulanan had 5.000 TL‘dir.

Bu tutar KDV HARİÇ olarak dikkate alınacaktır.

Tevkifat içeren belgelerde tevkifattan önceki BRÜT tutar esas alınacaktır.

BA-BS formu ile ilgili özellikle ve ayrıntılı durumlar için BA-BS FORMU BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, LİMİT VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR – VERGİ DOSYASI (vergidosyasi.com)

Categories: VERGİ USUL

Tagged as: , , ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.