GENEL

602 DİĞER GELİRLER HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYDI

602 Diğer Gelirler Hesabı:

İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar, devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.

602 Diğer Gelirler Hesabının İşleyişi:

 Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları vb. tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak olarak kaydedilir.

602 Diğer Gelirler Hesabı Muhasebe Kaydı

ÖRNEK:  ABC Limited şirketi önceki tarihli yapılan kredili satıştan dolayı alıcı XYZ A.Ş.’ye 10.000 TL, 1.800 TL KDV olmak üzere vade farkı faturası düzenlemiştir.

AÇIKLAMABORÇALACAK
120 ALICILAR HESABI11.800
602 DİGER GELİRLER HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI
10.000
1.800

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.