TMSF Fon Kurulu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/Fon) Kurulu, Fonun karar organıdır. Fon Kurulu, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Fon Kurulu Başkanı Fonun da başkanıdır. Fon Kurulu en az haftada […]

Finansal İstikrar Komitesi Nedir?

Finansal Güvenlik Ağı’nı oluşturan kurum ve kuruluşlar, ilgili kanunlar çerçevesinde oluşturulan çalışma platformları aracılığıyla işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunmaktadırlar. Bu platformlardan ilki; sistemik riskin, Finansal Güvenlik Ağı üyesi kurumlar tarafından müştereken tespiti […]

Finansal Sektör Komisyonu Nedir?

Finansal Sektör Komisyonu, Bankacılık Kanununun 99’uncu maddesiyle, BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, SPK, TMSF, Rekabet Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, IAB, BİST, VOB ve kuruluş birlikleri temsilciliklerinin katılımıyla oluşan  komisyondur. Finansal Sektör Komisyonu, finansal […]

Çekirdek Enflasyon Nedir?

Çekirdek Enflasyon Nedir?
Çekirdek enflasyon, fiyatlarda görülen tüm geçici etkilerin çıkarılması sonucunda fiyatların genel düzeyindeki artış anlamına gelir. Başka bir deyişle çekirdek enflasyon, enflasyonun geçici veya bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmıdır.

Türkiye özelinde, fiyatlarda gözlemlenen tüm geçici etkilerin arındırılması suretiyle oluşturulmuş bulunan özel kapsamlı TÜFE göstergeleri kullanılarak ölçülen enflasyona çekirdek enflasyon denilmektedir.

Kefalet Sandığı

Kefalet Sandığı Nedir? Kefalet Sandığının amacı, 2489 sayılı Kefalet Kanunu’nun birinci maddesinde belirtilmiştir. Sandık, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri […]