İmar Durum Belgesi Nedir?

İmar durum belgesi: Bir parselin; Kanun, uygulama imar planı, plan notlarını ve bu Yönetmelikte yer alan kullanım kararlarını ve yapılaşma şartlarını içeren, yapının inşa edileceği imar parselini sınır ve boyutlarıyla gösteren belgeyi […]

AVAN PROJE NEDİR?

Avan proje:  Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden, geçerli imar durumu, yürürlükte bulunan plan, varsa kentsel tasarım projesine göre düzenlenen ve içeriğinde; vaziyet planı, tüm kat planları ve yeterli miktarda kesit ve […]

Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılması ve Terör Suçlularının Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

5 Kasım 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30939 İçişleri Bakanlığından: TERÖR SUÇLARININ ORTAYA ÇIKARILMASINA VEYA DELİLLERİN ELE GEÇİRİLMESİNE YA DA SUÇ FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANLARA VERİLECEK ÖDÜL HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar […]