Ekonomik Kırılganlık Kavramı

Ekonomik kırılganlık, iç ve dış şoklar- beklenmedik ekonomik gelişmeler- karşısında ekonominin dayanıklı olup olmaması ile ilgili bir kavramdır. Ekonomik kırılganlık; mali kırılganlık, finansal kırılganlık, dış kaynaklı kırılganlık ve reel sektör kırılganlığı gibi alt dallara ayrılabilir.

Adam Smith’in Vergileme İlkeleri

Adam Smith’in Vergilendirme İlkeleri:  Adam Smith’in vergileme ilkeleri maliye literatürü açısından önem taşımaktadır. Adam Smith’in 1776 yılında yayımlanan The Wealth of Nations (Milletlerin Zenginliği) kitabında yer alan vergileme ilkeleri aşağıdaki gibidir: Adalet […]

Artan Oranlı ve Düz Oranlı ve Azalan Oranlı Vergi Tarifeleri Nedir?

Artan oranlı vergileme; mükelleflerin ödeme güçleri göz önünde bulundurularak artan oranlarda vergilendirilmesi, yani matrah arttıkça vergi oranının da yükselmesidir.

Artan oranlı vergilemenin alternatifi “Düz Oranlı Vergileme”dir. Matrahın her düzeyine uygulanacak olan vergi oranının sabit kaldığı tarife, düz oranlı vergi tarifesi olarak tanımlanmaktadır. 

Vergilemede Ayırma İlkesi (Prensibi, Kuramı) Nedir?

Vergilemede ayırma ilkesi, “ayırma prensibi” veya “ayırma kuramı” şeklinde de adlandırılmaktadır. 

Ayırma ilkesi, kişilerin elde ettiği gelir unsurlarına göre farklı vergilendirmeyi öngörür.  Emekten kaynaklanan ücret gelirlerinin sermaye gelirine kıyasla korunmaya ihtiyaç gösterdiği varsayımından hareketle ücretten, servet ve sermaye gelirlerine göre daha düşük oranda vergi alınması esasına dayanır.