TASARRUF DEĞERİ NEDİR?

Tasarruf Değerinin Tanımı
Vergi Usul Kanununa (VUK) göre tasarruf değeri, Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arzettiği gerçek değerdir. (VUK, md. 264).  

Borsa Rayici Esası Nedir?

“Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder.
Borsa rayici ile değerleme, aşağıdaki iktisadi kıymetler için öngörülmüştür:

VUK’un “menkul kıymetler” başlıklı 279 uncu maddesi uyarınca borsa rayici ile değerlenecek menkul kıymetler.