Özelge: Tamir edilecek ürünlerin taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı:B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-665 08/06/2011 Konu: Tamir edilecek ürünlerin taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği. İlgi dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi […]

Kar Payı Avansı Nedir?

Kar payı avansı ve bu avansın dağıtımına ilişkin hususlar 09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Söz konusu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 […]

Kar Payı Dağıtım Politikası Nedir?

Kâr payı dağıtım politikası, hesap dönemleri sonunda elde edilecek işletme kârlarının şirket ortaklarına dağıtılması veya işletme içerisinde yatırıma dönüştürülmesiyle ilgili kararları içermektedir. Kar dağıtım politikası hissedarlar ve işletme açısından farklı etki ve […]