Parasal Genişleme Nedir?

Parasal Genişleme: Merkez bankalarının ticari bankalar veya diğer özel kurumlardan finansal varlık satın almak yoluyla para arzını artırması anlamına gelen, geleneksel olmayan bir para politikası yaklaşımıdır. Küresel finansal kriz sonrasında ABD Merkez […]

Enflasyon Hedeflemesi Nedir?

Enflasyon Hedeflemesi: Merkez bankalarının genellikle hükûmetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belirli birenflasyon rakamını hedeflemeleridir. Bu tür bir uygulamada, hedeflenen enflasyonun, beklentileri etkileyebildiği ölçüde, nominal çıpa görevini üstlenmesi öngörülür. Diğer politikalardan farkı, […]