Vakıf Türleri, Sınıflandırması

Ülkemizdeki vakıfları esas itibariyle; Eski ve Yeni Vakıflar olarak sınıflandırabiliriz. Eski Vakıflar, Cumhuriyet öncesi kurulan vakıflardır. Yeni vakıflar ise, Cumhuriyet sonrası kurulan vakıfları ifade eder. Cumhuriyet Öncesi Kurulan Vakıflara İlişkin Tasnif (Sınıflandırma) […]

Medeni Hukukta Tüzel Kişilik

Türk Medeni Kanununda Tüzel Kişiliğe ilişkin genel hükümler aşağıdaki gibidir: Tüzel Kişilik Madde 47- Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri […]

Medeni Hukukta Hak Ehliyeti

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 8 inci maddesinde “Hak ehliyeti” düzenlenmiştir. Maddeye göre “Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.” […]