Kira Sertifikası Nedir?

Kira sertifikaları, varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları […]

Piyasa Yapıcılığı Sistemi Ne Demektir?

En basit şekliyle bir grup uzman aracıya, belirlenen bazı yükümlülükleri yerine getirmeleri karşılığında belirli ayrıcalıklar sağlanması olarak tanımlanabilecek piyasa yapıcılığı sistemi, kamu borçlanma senetleri piyasalarının gelişimine destek sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. 4749 sayılı […]

Hazine İhalesi Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından farklı yöntemlerle Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ihraç edilebilmekte olup bu yöntemler içerisinde ağırlıklı olarak ihale yöntemi kullanılmaktadır. Katılımcılar, TL cinsi ihalelerde, ihale günü saat 13:30’a kadar, […]