Şirket aktifinde kayıtlı olan taşınmazın satışından elde edilecek kazancın istisna dışındaki kısmı yenileme fonu olarak ayrılabilir mi?

T.C.  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü  Sayı : 62030549-125[5-2020/215]-1119726 04.10.2022 Konu : Şirket aktifinde kayıtlı olan taşınmazın satışından elde edilecek kazancın […]

Özelge: Geçmiş Yıl Kârlarının Sermayeye İlavesi Sonrası Ortaklara Verilecek Bedelsiz Hisse Senetlerinden Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : E-62030549-125[6/2022]-1222362 21.10.2022 Konu: Şirketin geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi sonrası ortaklara verilecek bedelsiz hisse […]