Özelge: Perte ayrılan araca ait belge düzeni hk

İlgi dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, araç kiralama faaliyetinde kullandığınız aracın kaza yapması nedeniyle perte ayrıldığı, araç bedeli olan 31.752.- TL’nin sigorta şirketiniz tarafından hesabınıza yatırıldığı, araç satışının sonraki tarihlerde sigorta şirketince yapılacağı belirtilerek, aktifinizde kayıtlı aracın nasıl aktifinizden çıkarılması gerektiğine ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Danıştay Kararı: Katma değer vergisinin kanuni mükellefi olmamakla birlikte bu vergiyi ödeyen ve vergiye nihai olarak katlanan davacının dava açma ehliyetinin bulunduğu hk.

Başbakanlık Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden taşınmaz satın alan davacının satış bedeli üzerinden ödemek zorunda kaldığı vergiye karşı açtığı davada ehliyeti bulunduğundan, Vergi Mahkemesince, katma değer vergisinin mükellefi olmayan ve vergiye nihai olarak katlanan davacı tarafından açılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.