Stopaj Yoluyla Tahsil Edilen Gelir Vergisinin Toplam Gelir Vergisi Tahsilatına Oranı

Aşağıdaki veri, yıllar itibariyle vergi istatistikleri kullanılarak oluşturuldu. Tablo çarpıcı, gelir vergisi tahsilatının esas itibariyle çalışanlar ve diğer gelir vergisi stopajlarına dayandığını gösteriyor. Beyannameye dayalı olarak tahsil edilen vergilerin oranının %7-8’ler seviyesinde olması vergi sistemimiz açısından irdelenmesi gereken bir konu.

Tablo: Stopaj Yoluyla Tahsil Edilen Gelir Vergilerinin Toplam Gelir Vergisi Tahsilatına Oranı (2006-2017) 

Özelge: Cep Telefonu Uygulamalarının (Aplikasyon) Satışının Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin bilgisayar programı yazılımı işi ile iştigal ettiği, yapılacak bir projeye istinaden hazırlanan cep telefonu uygulamasının nihai tüketicilerce cep telefonlarına indirmek suretiyle kullanılacağı, kullanım sırasında ücretli olan bazı özelliklerin GSM operatörleri, mobil ödeme, kredi kartı, paypal vb. ödeme kanalları üzerinden satılacağı belirtilerek, ödemeyi yapan nihai tüketicilere doğrudan ulaşma imkanı olmadığından kesilecek faturaların kimler adına düzenleneceği ile söz konusu satış işleminin KDV ve gelir/kurumlar vergisi uygulamaları karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

Posta Hizmetleri Yetki Belgesi kapsamında faaliyet gösteren şirket tarafından etiket şeklinde taşıma irsaliyesi veya sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan “Posta Hizmetleri Yetki Belgesi” kapsamında kuryecilik faaliyetinde bulunduğunuz, müşterilerinize vermiş olduğunuz hizmetler arasında taşıma ve elleçleme faaliyetinin de bulunduğu, bu kapsamda müşterilerinizin internet veya telefon ile satılmış olan ürünlerinin müşteriye düzenlenen fatura ile birlikte alıcı adresine ulaştırıldığı, mobil dağıtım ve toplama elemanlarınızın farklı şehirlerdeki müşterilerden dağıtıma esas ürünleri teslim aldıkları, bu esnada mobil elemanlarınızda taşıma irsaliyesi bulunmadığından müşteriden alınan ürünlerin şirket merkezine götürülmesi esnasında taşıma irsaliyesinin düzenlenmesi gerektiği …

Özelge: Sosyal Güvenlik Kurumuna Düzenlenecek Olan e-Faturada Süre

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinize ait hastanede Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı kişiler ve bunların hak sahiplerine muayene ve tedavi hizmetlerinin verildiği, bu hizmetlere karşılık kağıt ortamında fatura kesilmekte iken SGK’nın 1/10/2017 tarihinden itibaren elektronik fatura sistemine geçtiği, özellikle operasyon gören hastalar için 15, diğer hastalar için ise 10 günlük kontrol süresinin bulunduğu ve SGK’ya ait medula sisteminde bu kontrol süreleri içinde faturalama imkanının bulunmadığı, bu süre bitimi tarihi itibari ile medula sisteminde faturalandırmanın yapıldığı, …

Özelge: Fason bal üretiminde vergi tevkifatı ve belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin mükellef olmayan arıcılardan müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle bal alışı yaptığı, arılara belirli dönemlerde yedirilmesi gereken şekerin şirketiniz tarafından temin edilerek arıcılara gönderildiği, şekerin arıcılara gönderilmesinin fason imalat olarak değerlendirilip sevk irsaliyesi ile belgelendirilip belgelendirilemeyeceği ve arıların şirketiniz tarafından kiralanması işleminin vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

TÜRKİYE YATIRIM ORTAMININ UYGUNLUĞU AÇISINDAN KAÇINCI SIRADA

Ülkelerin yatırım yapılabilirlik kriterlerine uygunluğu açısından çok sayıda unsur dikkate alınarak hazırlanan “İş Yapma” “Doing Business” endeksleri yabancı yatırımcılar tarafından yakından izlenir. Dünya Bankası 2018 yılında 190 ülkeyi baz alarak, anı kriterlerle yaptığı çalışmayı yayımladı.

Tüm ülkelerin birlikte değerlendirildiği Doing Business 2018 Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Türkiye’ye ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerin yer aldığı Doing Business 2018 Turkey raporu için TIKLAYINIZ.