Fevkalade Amortisman Usulü

Vergi Usul Kanununun 317 inci maddesinde fevkalade amortisman düzenlenmiştir. Fevkalade AmortismanMadde 317 Amortismana tabi olup: Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden; Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim […]