Ek Mali Yükümlülük Nedir?

Ek mali yükümlülük ile ilgili Anayasal düzenleme Anayasanın 167/2. maddesinde yer almaktadır. Anayasanın 167 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, “Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış […]

Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde; vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu oluşturulmuştur. […]