Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi Kararı: Ford Motor Company’den Çifte Vergileme Düzenlemelerine Göre Fazladan Alınan Vergi Kesintisi Hk.

Anayasa Mahkemesinin, “FORD MOTOR COMPANY” tarafından yapılan 2014/13518 numaralı Bireysel Başvuruyu 26.10.2017 tarihinde karara bağladı. Karar, 13.12.2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başvurunun konusu, yurt dışında mukim olan şirketin Türkiye’de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden uluslararası ikili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına aykırı olarak fazladan gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin idi. Bireysel başvuruya konu fazladan ödendiği iddia edilen vergi kesintisi tutarı, 9.738.652,46 TL’dir. 

Anayasa Mahkemesi; 

  • Kamuya açık belgelerde başvurucunun kimliğinin gizli tutulması talebini Reddetti. 
  • Başvurunun mülkiyet hakkı kapsamında incelenmesine oyçokluğu ile,
  • Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oyçokluğu ile,
  • Anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE oyçokluğu ile,
  • Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Danıştaya gönderilmesine,
  • Yargılama giderlerinin başvurucuya ödenmesine

karar verdi.

İlgi duyanlar  KARARIN TAMAMI için TIKLAYABİLİR. 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.