VERGİ USUL

Vergi Hukukunda Tanık (Şahit) İfadesinin İspat Aracı Olarak Kullanılması

Vergilendirme işlemleri sırasında, tanığa başvurma yasaklanmamış olmakla birlikte, tanığa başvurma belli şartlara bağlanmıştır.

Vergi Usul Kanununun 3’üncü maddesinin (B) fıkrasının ikinci paragrafının son cümlesinde, “Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.” denilmek suretiyle, tanık ifadesinin vergi incelemesi yapanlar ya da mü­kellefler tarafından kanıtlama aracı olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki iki koşulun gerçekleşmesi şartı getirilmiştir:

a – Tanığın vergisi doğuran olayla ilgisi tabii bulunmalıdır.,

b – Söz konusu ilgi açık olmalıdır.

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.