2023 Yılı Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı, Brüt ve Net Asgari Ücret Tutarı

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ile ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 29 Aralık 2022 tarihinde yayımlandı. Buna göre günlük asgari ücret 333,60 TL olmuştur. Asgari ücretin brüt aylık tutarı ile net […]

2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 544 sayılı VUK Genel Tebliği ile fatura düzenleme sınırı 2023 yılı için 4.400 TL olarak belirlenmiştir. Satılan emtia veya ifa edilen hizmet […]

Özelge: Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin km fark bedelinin kira gider kısıtlaması karşısındaki durumu hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-120[40-2020/648]-1061695 Tarih: 21.09.2022 Konu: Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin km fark bedelinin kira bedeli olarak […]

Facebook firmasından alınan hizmetin vergilendirilmesinde belge düzeni, tevkifat ve KDV uygulaması

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı: 21152195-130[99-2019.1987]-486413 Tarih: 19.09.2022 Konu: Facebook firmasından alınan hizmetin vergilendirilmesi İlgi:… İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızın […]

Uzlaşma sonucunda ödenen vergi, para cezaları ile gecikme faizlerinin malın maliyet bedeline eklenip eklenemeyeceği

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[11-2020/361]-1123247 04.10.2022 Konu : Uzlaşma sonucunda ödenen para cezaları ile gecikme faizlerinin malın […]

Şirket aktifinde kayıtlı olan taşınmazın satışından elde edilecek kazancın istisna dışındaki kısmı yenileme fonu olarak ayrılabilir mi?

T.C.  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü  Sayı : 62030549-125[5-2020/215]-1119726 04.10.2022 Konu : Şirket aktifinde kayıtlı olan taşınmazın satışından elde edilecek kazancın […]

Özelge: Geçmiş Yıl Kârlarının Sermayeye İlavesi Sonrası Ortaklara Verilecek Bedelsiz Hisse Senetlerinden Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : E-62030549-125[6/2022]-1222362 21.10.2022 Konu: Şirketin geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi sonrası ortaklara verilecek bedelsiz hisse […]