VERGİ POLİTİKASI

Vergi Politikası Nedir? Vergi Politikasında Temel Amaçlar

Vergi politikası, maliye politikası araçlarından birisidir.

Vergi politikası, belli ekonomik, mali ve sosyal amaçlara ulaşmak için vergilerin miktar, oran, tutar ve bileşimlerini değiştirmek; yeni vergiler koymak veya var olanlarını kaldırmak, vergileri belli bölge veya sektörler için farklılaştırmak ve benzeri yollarla uygulanan politikalar demetidir.

Vergi politikaları ile gerçekleştirilmek istenen temel amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Daha fazla gelir elde etmek suretiyle kamu harcamalarının finansmanını sağlamak,
  • Vergilemede adalet ve ödeme gücü ilkelerini gözeterek, gelir dağılımındaki adaletsizliği en aza indirmek,
  • Ödemeler dengesi veya dış ticaret açığını azaltmak (dış ticaret açığına neden olan lüks tüketim mallarının ithalatında yüksek vergiler koymak şeklinde ve benzeri) ,
  • Ekonomik büyüme ve kalkınmayı teşvik etmek,
  • Sosyal adaleti sağlamak (düşük gelir grubundaki kişileri yönelik vergi istisna ve indirimleri öngörmek suretiyle) ,
  • Belli sektör ve bölgeleri teşvik etmek,
  • Çevreyi koruyucu uygulamaları teşvik etmek (motorlu taşıt vergilemesinde emisyon hacmi esaslı vergileme ile) ,
  • Önleyici sağlık politikalarına destek olmak (alkol ve sigara vergilemesi).

Vergi politikası uygulamalarında, bu politikanın ekonomi ve maliye politikaların alt unsuru olduğu ve üst politikalarla uyumlu bir şekilde icra edilmesi gereğini göz önünde bulundurmak gerekir.

Vergi politikası uygulamasında yeni vergi konulması, yeni unsurların vergi kapsamına alınması, oran artırımı veya indirimi, artan oranlı vergileme gibi araçların yanında vergi indirimi, vergi tatili, vergi istisna ve muafiyetleri şeklindeki “vergi harcaması” olarak nitelenen araçlar da yoğun şekilde kullanılır. Daha önce var olan bazı vergilerin kaldırılması da vergi politikası aracı olarak kullanılabilir.

 

03.07.2018

vergidosyasi.com

NOT: Yazır ve vergidosyasi.com adresindeki aktif linkine yer verilerek kısmi alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ. 

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.