Anayasa Mahkemesi

AYM Kararı: Doğrudan FETÖ/PDY nedeniyle İş Akdi KHK ile Feshedilenler Dışında; İş Akdi KHK ile Verilen Yetki ile Feshedilenlerin İşe İade Davası Esastan İncelenmelidir.

Anayasa Mahkemesi 2017/26326 Başvuru numaralı ve 9/1/2019 tarihli Ahmet Özdoğan Başvurusunu karara bağladı. Karar mahkemeye erişim ve adil yargılanma hakkı açısından önemli.

Anayasa Mahkemesinin 9/1/2019 Tarihli ve 2017/26326 Başvuru Numaralı Kararı 29 Ocak 2019 tarih ve 30670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başvuru, KHK ile verilen yetkiye dayanılarak FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakının bulunduğu gerekçesiyle iş akdi feshedilen Gazi Üniversitesinde alt işverene bağlı olarak hizmet sözleşmesiyle işçi olarak çalışan Ahmet ÖZDOĞAN’ın işe iade istemiyle açılan davanın karar verilmesine yer olmadığına, konuya ilişkin OHAL Komisyonunun yetkili olduğuna dair bir hükümle sonuçlanması nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Anayasa Mahkemesi kararında doğrudan KHK ile ihraç edilenler ile KHK ile verilen yetki ile iş akdi feshedilenler arasındaki ayrıma dikkat çekmiştir. Konuya ilişkin Yargıtay kararlarını emsal göstermiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 28/03/2018 tarihli ve E.2017/24765, K.2018/6824 sayılı kararının ilgili kısmına atıfta bulunulmuştur:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 28 03 2018 tarihli ve E.2017-24765, K.2018-6824 sayılı kararının.PNG

yargtay 22 hukuk dairesi fetö pdy khk ihraç iş akdi

Konuyu ilgili hukuk normları, AİHM kararları ve daha önceki AYM kararlarını dikkate alarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi somut olayda başvurucunun işe iade istemli davasının esası hakkında bir inceleme yapılmadığından mahkemeye erişim hakkına yönelik bir müdahalenin bulunduğunun görüldüğü belirtilmiştir. Söz konusu müdahalenin Kararda zikredilen gerekçelerle Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği yönünde karar izhar edilmiştir. Sonuçta mahkeme aşağıdaki şekilde hüküm tesis etmiştir:

khk ile verilen yetki ile iş akdi feshedilen kişinin aym bireysel başvuru işe iade davası mahkemeye erişim hakkı hüküm kısmı.PNG

29.01.2019

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.