Kategori: VERGİ USUL

Vergi Ehliyeti

Vergi Usul Kanununun 9 uncu maddesi vergi ehliyeti konusunu düzenlemektedir. Madde metni aşağıdaki gibidir: Vergi Ehliyeti Madde 9 Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak […]

Beyana Bağlılık

Vergi Usul Kanunu kapsamında oluşturulan komisyonların karar verirken mükellefin beyanına bağlılık ilkesine uymaları gerekmektedir. Konuya ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir: Beyana Bağlılık Madde 76 Mükellefin evvelce […]

Vergi Dairesi Nedir?

Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinde vergi dairesinin tanımı yapılmıştır. Vergi dairesi Madde 4 Vergi dairesi mükaellefi tesbit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. (Değişik: 15/12/1990 – 3689/1 […]