MÜKELLEF HAKLARI

MÜKELLEF HAKLARI

MÜKELLEFLEF HAKLARI

Genel Mükellef Hakları

Mükelleflerin genel kanunlara dayanarak vatandaşlıktan ileri gelen haklarıdır. Bu hakları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  1. Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkı 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
  2. 1905 Sayılı Kanuna göre İhbar ikramiyesi talep etme hakkı.
  3. Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı TBMM’ye bağlı olan Kamu Denetçiliği idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler. (Anayasa Md. 73.)
  4. Dava Açma Hakkı 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu.
  5. Temsil Hakkı Vergi ile ilgili işlemlerin mükelleflerin yanı sıra, vekil ya da temsilci veya 3568 sayılı Yasada sayılı meslek mensupları tarafından da yapılabilmesi.
  6. Eşit Muamele Görme Hakkı Vergi Kanunlarında uygulama birliğinin sağlanması. Mükellef Memnuniyeti Adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı.

Özel Haklar (Vergi Kanunlarında Yer Alan Haklar)

Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması sırasında karşılaştıkları özel durumlar ve işlemler ile ilgili olarak sahip oldukları haklardır.

• Uzlaşma Hakkı
• Pişmanlık Hakkı
• Düzeltme Talebi Hakkı
• Şikayet Yolu İle Müracaat Hakkı
• Ödeme Emrine İtiraz Hakkı
Vergi Mahremiyeti Hakkı
• Tecil-Taksitlendirme Hakkı
Vergi İncelemesi Sırasındaki Haklar
Cezalarda İndirim Hakkı
• Vergi Ödeme Hakkı
Özelge Talep Hakkı
• Mahsup ve İade Talep Hakkı

Vergidosyasi.com